Skoči na glavno vsebino
Pripravljeni smo za varnejše okolje na goriškem. Vedno z vami vedno pomagamo!

Tehnični nadzor hidrantnih omrežij

Kot dopolnilno dejavnost zavod izvaja redni tehnični nazor hidrantnega omrežja po 20. členu Pravilnika o preizkušanju hidrantnega omrežja.

Tehnični nadzor hidrantnih omrežij

Na podlagi:

Pravilnika o preizkušanju hidrantnih omrežij (Uradni list RS, št. 22/95 z dne 22. 4. 1995),

Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o preizkušanju hidrantnih omrežij (Uradni list RS, št. 102/09 z dne 11. 12. 2009),

Pravilnika o spremembah Pravilnika o preizkušanju hidrantnih omrežij (Uradni list RS, št. 60/20 z dne 29. 4. 2020).

Izvajamo meritve in redne letne tehnične nadzore hidrantnih omrežji.

Meritve običajno izvedemo tudi z elektronskim merilcem pretokov FLOWMASTER 250 DL a ker pravilnik še ne dopušča alternativnih možnosti merjenja, nam služijo izpisi (grafi ) meritev predvsem kot potrditev točnosti izračunov oziroma nam služijo za lažje odkrivanje nepravilnosti.

Pogosta vprašanja:

Kdaj je potrebno, da izvedemo meritve hidrantnega omrežja?

Meritve je potrebno izvesti vedno ko imamo;

  • novo vgrajena hidrantna omrežja;
  • razširitev hidrantnega omrežja;
  • spremenjeni ali zamenjani del hidrantnega omrežja.

Kaj je potrebno predložiti izvajalcu meritev?

-Zavezanec mora predložiti na vpogled potrjeno projektno dokumentacijo za hidrantno omrežje. To je projekt strojnih instalacij – z risbo poteka cevovoda in projekt požarne varnosti (študija, presoja) v katerem so točno določene zahteve po gasilni vodi, vrsta hidrantov in opreme ter lokacija hidrantov in opreme.

Kdaj bo meritev opravljena?

Po prejemu naročila, projektne dokumentacije in telefonske št. kontaktne osebe, običajno opravimo meritve v roku 14 dni oziroma po dogovoru – poizkušamo izpolniti potrebo naročnika. Sicer pa je naša obveza; »Hidrantno omrežje preizkusi pooblaščeni izvajalec na zahtevo zavezanca najkasneje v tridesetih dneh od vložitve zahteve.«

Kdaj dobimo potrdilo?

Potrdilo običajno izdamo dan po izvedbi meritev in ga pošljemo po navadni pošti. Vsekakor pa ne kasneje kot v predpisanih tridesetih dneh.

Kaj če ni vse v redu?

V primeru, da se ugotovi neskladja v dejanski situaciji v primerjavi z zahtevami v projektni dokumentaciji, se izda le poročilo brez potrdila iz katerega so razvidne pomanjkljivosti oz. napake. Po odpravi le teh mora naročnik ponovno naročiti meritve.

Ali je meritve potrebno opravljati vsako leto?

Ne. Letno je potrebno opravljati le redni tehnični nadzor hidrantnih omrežji, ta zajema: vizualni pregled in merjenje statičnega tlaka na zunanjem hidrantem omrežju.

Vizualni pregled obsega:

  • pri zunanjem hidrantnem omrežju pregled stanja hidrantov, pripadajoče opreme hidrantov, ki so predvideni za direktno gašenje, njihovih oznak in preizkus delovanja;
  • pri notranjih hidrantih stanje cevi, ročnika in tesnost;
  • pri suhih hidrantih stanje cevi in ročnika.

Koliko časa veljajo meritve?

V kolikor na omrežju oziroma objektu ne pride do sprememb, ni predpisano obdobje veljavnosti meritev. Je pa običajno zahteva pri pridobitvi raznih drugih dovoljenj kot npr. uporabno dovoljenje za objekt, da meritve niso starejše od enega leta. Izvajalec hrani arhiv najmanj deset let. V kolikor zavezanec, ob inšpekcijskem pregledu (IRSVNDN) nima več dokumentacije o opravljenih meritvah, lahko pričakuje ustrezen ukrep in zahtevo za ponovno pridobitev potrdila.

Kaj so najpogostejše napake oziroma neskladja?

  • Neustrezni hidranti, to se pogosto dogaja pri zamenjavi števca vode, ko se vgradi manjši števec zaradi nižanja stroškov. S tem se v omrežju zmanjša pretok in le ta lahko ne ustreza vez za hidrante DN50 s plosko gasilsko »C« cevjo. Potrebna je zamenjava hidrantov z »euro« hidranti s poltogo cevjo DN25. Potrebno je izvesti tudi nov projekt požarne varnosti!
  • Nestrokovna vgradnja; nepravilno odpiranje vrat omaric (euro), ni ozemljen hidrant, poškodovan a omarica ali oprema, brez ustrezne opreme, neustrezno označen, ne zakopan zunanji hidrant (nevarnost da ga sname), talni hidrant v neustreznem jašku….., NI VODE!
  • Nepopolna dokumentacija; manjkajoči podatki, netočni podatki (predvsem, ko se vključujejo obstoječa omrežja), brez risb…