Skoči na glavno vsebino
Pripravljeni smo za varnejše okolje na goriškem. Vedno z vami vedno pomagamo!

Reševanje na vodi in iz vode

V gasilski enoti Nova Gorica imamo za reševanje na vodi v letu 2023 usposobljenih 11 gasilcev. Da bi dosegli optimalno število reševalcev na vodi in s tem zagotovili stalno prisotnost vsaj dveh reševalcev na vodi v enoti moramo v prihodnje usposobiti še 5 gasilcev.

Reševalci na vodi ne tvorijo posebne enote delujejo pa pod okriljem tehnične enote. Pozorni pa smo, da so to gasilci, ki niso potapljači reševalci, saj se njihove naloge na intervencijah reševanja na vodi in iz vode prekrivajo.

Usposabljajo se na skupnih vajah ter na predvidenih vajah z izmeno. Občasno se na vajah srečajo tudi s kolegi iz Italije, saj imamo na obmejnem pasu dve območji, kjer se lahko srečamo tudi na intervenciji, reki Soča ter Vipava. Za usposabljanje največ koristimo odlične pogoje na reki Soči v Solkanu.