Skoči na glavno vsebino
Pripravljeni smo za varnejše okolje na goriškem. Vedno z vami vedno pomagamo!

Vrvna tehnika

Namen uporabe vrvne tehnike v gasilstvu

Gasilci se z deli oz. reševanjem na višini, strmini in globini srečujemo večinoma v urbanem okolju, na gradbiščih in v industriji, oz. povsod tam, kjer druge reševalne službe (gorska reševalna služba, jamarska reševalna služba) niso prisotne ali bi bil njihov odzivni čas predolg. 

Uporaba vrvne tehnike v gasilstvu

Varovanje gasilcev je potrebno tudi pri vseh klasičnih gasilskih intervencijah, kjer delo poteka na izpostavljenih mestih. 

Oprema za varno delo na višini

Za osnovno varnost pri takih delih zadostuje gasilski delovni (pozicijski) pas, ki pa ni namenjen za reševanje drugih in tudi ne za delo v vertikali.

Pri zahtevnejših delih na višini oz. tam, kjer dostop na druge načine ni možen, gasilci uporabljamo vrvno tehniko, ki je v osnovi podobna jamarski tehniki. Za večino postopkov se uporabljajo statične vrvi z minimalnimi raztezki, gasilci pa nosimo delovne oz. kombinirane pasove, ki poleg zaščite pred padcem nudijo tudi dobre ergonomske pogoje za delo v vertikali. Pri vseh postopkih se uporablja načelo dvojnega varovanja – ne zaradi nosilnosti, saj so vse vrvi in orodja ustrezno predimenzionirani, pač pa zaradi možnih napak pri samem delu.

Izobraževanje iz vrvne tehnike

Gasilci se osnovnih veščin vrvne tehnike (aktivni spust, osnovni načini dviganja in spuščanja bremen) naučimo že na osnovnem usposabljanju za poklicne gasilce v Gasilski šoli, poglobljeno znanje pa nudi dopolnilno usposabljanje gasilcev za reševanje z višin in iz globin v urbanem okolju, ki je podlaga za oblikovanje specialističnih jeder v gasilskih enotah.

Sedanja uporaba vrvne tehnike malo drugače kot nekoč

V zadnjih letih se je v gasilstvo uvedlo precej sodobnih postopkov vrvnega reševanja, s tem pa tudi sodobna, izpopolnjena orodja nadomeščajo nekatera dosedanja, ki ne nudijo primerljive stopnje varnosti oz. zaščite pred zdrsi in padci (npr. uporaba sodobnih vrvnih zavor – desenderjev namesto osmic in vponk.

V okviru Gasilske enote Nova Gorica deluje skupina reševalcev z višin in globin s približno 15 člani, ki se redno usposabljajo in izpopolnjujejo, tudi v sodelovanju z ostalimi gasilskimi enotami širšega pomena s celotnega primorskega območja.