Skoči na glavno vsebino

Gasilska enota Nova Gorica

Pomoč v sili
112
SOS

Pripravljeni smo za varnejše okolje na goriškem.

Ljudje na prvem mestu.

Na Goriškem in širše predstavljamo močno strokovno jedro gasilstva in nepogrešljivo udarno enoto sistema zaščite in reševanja.  Naše poslanstvo je skrb za varnost ljudi, živali, premoženja in okolja v primeru naravnih in drugih civilizacijskih (antropogenih) nesreč. V Skrbi za varnost, kot nepogrešljiv element vsake družbe.

Svoje poslanstvo opravljamo z marljivostjo in veseljem v dobrobit vseh nas, družbe, ki nas potrebuje.

Zgodovinski dogodki na območju današnje države Slovenije so zelo vplivali na različen razvoj gasilstva na posameznih delih našega nacionalnega ozemlja.

Javni zavod za gasilsko in reševalno dejavnost – Gasilska enota Nova Gorica, kot poklicna gasilska enota, stoji na trdnih temeljih želja in volji mnogih, ki so pokazali iznajdljivost in vztrajnost, da so ga gradili  kljub pomanjkanju denarja in ob drugih težavah. Novo nastalo mesto Nova Gorica, z njim pa tudi okoliško podeželje, sta rasla hitro - prehitro, da bi se dovolj uspešno vzporedno razvijala tudi gasilska organizacija, ki bi bila v stalni pripravljenosti.

Danes lahko s ponosom zatrdim, da se je vztrajnost naših predhodnikov uresničila. Skupaj s prostovoljnimi gasilskimi društvi na območju ki ga pokrivamo, zagotavljamo enotno sodobno Javno gasilsko službo, primerljivo z drugimi doma in po svetu.

Poveljnik

Simon Vendramin
dipl.ing.

Zato je naš pogled za v bodočnost ta, da se bomo trudili, da je gasilska enota vrhunsko in sodobno opremljena, ter da ima strokovno izobražen in usposobljen kader, saj se zavedamo, da le na ta način lahko uspešno kljubujemo izzivom, ki jih pred nas postavlja narava in mi sami. 

18/07/2024

  RAZGLAŠENA VELIKA POŽARNA OGROŽENOST NARAVNEGA OKOLJA  Na podlagi 8. člena Uredbe o varstvu pred požarom v naravnem okolju...

Aktualno

18/07/2024

  RAZGLAŠENA VELIKA POŽARNA OGROŽENOST NARAVNEGA OKOLJA  Na podlagi 8. člena Uredbe o varstvu pred požarom v naravnem okolju...

21/06/2024

V ČETRTEK, 20. junija 2024, je na Gasilski šoli na Igu potekala slavnostna podelitev diplom 31. generaciji gasilcev, ki so...

26/04/2024

V petek, 26. aprila 2024 je Poklicna gasilska enota Nova Gorica (GENG) prevzela novo hitro tehnično vozilo za reševanje pri...

08/03/2024

 


Na regijski prireditvi na severnem Primorskem, ki je potekala v prostorih glasbene šole v Cerknem, so ob...