Skoči na glavno vsebino

Gasilska enota Nova Gorica

Trenutno je z vami
1. izmena
05.12.2023
Pomoč v sili
112
SOS

Pripravljeni smo za varnejše okolje na goriškem.

Ljudje na prvem mestu.

Na Goriškem in širše predstavljamo močno strokovno jedro gasilstva in nepogrešljivo udarno enoto sistema zaščite in reševanja.  Naše poslanstvo je skrb za varnost ljudi, živali, premoženja in okolja v primeru naravnih in drugih civilizacijskih (antropogenih) nesreč. V Skrbi za varnost, kot nepogrešljiv element vsake družbe.

Svoje poslanstvo opravljamo z marljivostjo in veseljem v dobrobit vseh nas, družbe, ki nas potrebuje.

Zgodovinski dogodki na območju današnje države Slovenije so zelo vplivali na različen razvoj gasilstva na posameznih delih našega nacionalnega ozemlja.

Javni zavod za gasilsko in reševalno dejavnost – Gasilska enota Nova Gorica, kot poklicna gasilska enota, stoji na trdnih temeljih želja in volji mnogih, ki so pokazali iznajdljivost in vztrajnost, da so ga gradili  kljub pomanjkanju denarja in ob drugih težavah. Novo nastalo mesto Nova Gorica, z njim pa tudi okoliško podeželje, sta rasla hitro - prehitro, da bi se dovolj uspešno vzporedno razvijala tudi gasilska organizacija, ki bi bila v stalni pripravljenosti.

Danes lahko s ponosom zatrdim, da se je vztrajnost naših predhodnikov uresničila. Skupaj s prostovoljnimi gasilskimi društvi na območju ki ga pokrivamo, zagotavljamo enotno sodobno Javno gasilsko službo, primerljivo z drugimi doma in po svetu.

Poveljnik

Simon Vendramin
dipl.ing.

Zato je naš pogled za v bodočnost ta, da se bomo trudili, da je gasilska enota vrhunsko in sodobno opremljena, ter da ima strokovno izobražen in usposobljen kader, saj se zavedamo, da le na ta način lahko uspešno kljubujemo izzivom, ki jih pred nas postavlja narava in mi sami. 

07/11/2023

Na podlagi 44. člena Statuta Javnega zavoda za gasilsko in reševalno dejavnost Gasilska enota Nova Gorica, 7. člena Odloka o...

Aktualno

07/11/2023

Na podlagi 44. člena Statuta Javnega zavoda za gasilsko in reševalno dejavnost Gasilska enota Nova Gorica, 7. člena Odloka o...

10/10/2023

V soboto, 14. oktobra 2023, s predvidenim pričetkom ob 13. uri, bo Gasilska enota Nova Gorica skupaj s Prostovoljnim...

10/10/2023

"Od 9. do 13. oktobra 2023 potekajo Dnevi odprtih vrat Gasilske enote Nova Gorica. Ob tej priložnosti se je VDC tudi letos...