Skoči na glavno vsebino
Pripravljeni smo za varnejše okolje na goriškem. Vedno z vami vedno pomagamo!

Kako ravnati v primeru nezgode

OBVEŠČANJE REGIJSKEGA CENTRA ZA OBVEŠČANJE – KLIC V SILI 112

Preudarno je, da vedno ko pride do nezgode, pokličete gasilce na telefonsko številko 112. 

Zavestno zavajanje gasilcev z lažnimi pozivi, je obsodbe vredno in se obravnava kot  kaznivo dejanje!

 

UKREPANJE OB IZREDNIH DOGODKIH – navodila občanom

 

 • 1. KORAK: Ob izrednem dogodku najprej poskrbite za lastno varnost – se prepričate če ste na varnem – oziroma se umaknete na varno,
   
 • 2. KORAK: S hitrim pregledom ocenite stanje dogodka,
   
 • 3. KORAK: Pokličete na 112 – brezplačna številka za klic v sili, če potrebujete pomoč gasilcev, nujne medicinske pomoči, druge reševalne službe ali policijo in operaterju podate sledeče informacije:
   
 • KDO kliče,
 • KAJ se je zgodilo,
 • KJE se je zgodilo,
 • KDAJ se je zgodilo,
 • KOLIKO je ponesrečencev,
 • KAKŠNE so poškodbe,
 • KAKŠNE so okoliščine na kraju nesreče,
 • KAKŠNA pomoč je potrebna.

 

 • 4. KORAK: Do prihoda reševalnih služb - le v primeru če je varno - po lastnih zmožnostih poskrbite za zavarovanje kraja dogodka ter nudite pomoč ponesrečenim osebam ali živalim, šele nato rešujete imovino,
 • 5. KORAK: Ob prihodu reševalcev upoštevate njihova navodila in ukaze.

 

Kdaj pokličemo številko 112?

 • potrebujete pomoč gasilcev, nujno medicinsko pomoč, pomoč gorskih ali jamarskih reševalcev, ekipo za posredovanje ob najdbi neeksplodiranega ubojnega sredstva (NUS), nujno veterinarsko pomoč
 • opazite, da gori, izteka nevarna snov, da je onesnažena pitna voda, potok, reka ali morje, da grozi zemeljski ali snežni plaz, da so pretrgane električne ali telefonske žice ali če opazite druge pojave, ki predstavljajo nevarnost za življenje ali zdravje ljudi in živali ali za varnost premoženja, kulturne dediščine in okolja,
 • ob nesreči ali zvečani nevarnosti naravne ali druge nesreče, pa tudi sicer, potrebujete informacije o motnjah pri preskrbi s pitno vodo, električno energijo in plinom, o motnjah v telefonskem omrežju.