Skoči na glavno vsebino
Pripravljeni smo za varnejše okolje na goriškem. Vedno z vami vedno pomagamo!

PREVZEM HITREGA TEHNIČNEGA VOZILA ZA REŠEVANJE PRI NESREČAH V PROMETU IN MODULA ZA ZAGOTAVLJANJE VODE NA TERENU.

26/04/2024

V petek, 26. aprila 2024 je Poklicna gasilska enota Nova Gorica (GENG) prevzela novo hitro tehnično vozilo za reševanje pri nesrečah v prometu ter modul za zagotavljanje vode na terenu.

To je pomembna pridobitev za poklicno enoto in za celotno skupnost, saj bo močno povečala operativno sposobnost in omogočila, da bo poklicna enota še bolj učinkovito posredovala ob nesrečah in drugih nujnih primerih.

Število intervencij, s katerimi se soočajo gasilci se iz leta v leto povečuje. V letu 2023 so poklicni gasilci posredovali kar 575-krat, kar je največje število intervencij v zgodovini poklicne enote. To je jasen pokazatelj, da se je potrebno nenehno prilagajati in posodabljati opremo, če želimo zagotoviti varnost občank in občanov.

Novo HITRO TEHNIČNO VOZILO je opremljeno z najsodobnejšo tehnologijo, ki bo omogočila hitrejše in učinkovitejše reševanje pri prometnih nesrečah. Ocenjena vrednost vozila z vso opremo je 153.000 evrov. Sredstva za nakup so bila pridobljena iz sredstev GEŠP, sredstev za sofinanciranje delovanja gasilskih enot širšega pomena in iz sredstev POŽARNEGA SKLADA MESTNE OBČINE NOVA GORICA.

Poleg hitrega tehničnega vozila je poklicna enota prevzela tudi MODUL za zagotavljanje vode na terenu, ki bo nameščen na logistično gasilsko vozilo z dvigalom. Ocenjena vrednost modula je 68.000 evrov. Sredstva za nakup so iz evropskega projekta KARST-SAFE, programa INTERREG ITA-SLO in iz sredstev POŽARNEGA SKLADA MESTNE OBČINE NOVA GORICA.

Za obe novi pridobitvi se iskreno zahvaljujemo UPRAVI RS ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE za podporo in odobritev finančnih sredstev ter MESTNI OBČINI NOVA GORICA, ki enoti redno zagotavlja sredstva iz POŽARNEGA SKLADA.

Posebna zahvala gre strokovni skupini Goriške poklicne gasilske enote in nekdanjemu direktorju Alešu Markočiču za natančno analizo potreb, izdelavo strokovnih specifikacij in aktivno sodelovanje v postopku nabave teh dveh novih pridobitev.

Zahvaljujemo se tudi izvajalcema nadgradnje podjetju WEBO in EURO GV za reševalno vozilo in lokalnemu podjetju ToNa za modul.

Poklicni gasilci pa imajo eno veliko željo in prošnjo, in sicer da se v naslednjem obdobju poišče ustrezno rešitev za ureditev prostorov za poklicno gasilsko enoto saj enota še vedno deluje kot najemnik in nima lastnih prostorov. V letu 2022 je Poklicna gasilska enota Nova Gorica praznovala 30 let delovanja. Vozni park se veča, a kar nekaj vozil nima strehe nad glavo, poleg tega pa postajajo obstoječi prostori vedno bolj omejujoči. To ovira razvoj poklicne enote in izpolnjevanje nalog na najboljši možen način.

 

Prevzem tega vozila in modula ne pomeni le pridobitev nove opreme, ampak je zaveza, da bomo še naprej delali skupaj v dobrobit naše skupnosti. Zavedamo se, da je naša naloga varovati življenja in premoženje naših občank in občanov, in s to novo pridobitvijo bomo to nalogo lahko opravljali še bolj profesionalno in učinkovito.

Verjamemo, da bomo s skupnimi močmi uspešno reševali vse izzive, ki nas čakajo v prihodnosti.