Javni zavod za gasilsko in reševalno dejavnost

POKLICNA GASILSKA ENOTA

Nova Gorica

 
Vedno v stanju pripravljenosti
KDO KAJ KJE KDAJ

Vaja v podjetju Mahle

11.05.2021

Vaja v podjetju Mahle

Požari v industrijskih objektih so zaradi velikosti objektov, prisotnosti različnih snovi, tudi nevarnih, visokonapetostnih električnih vodov, plinskih napeljav in drugih okoliščin za gasilce vedno poseben izziv. Pri tovrstnih posredovanjih je poleg požarnovarnostne urejenosti objektov izrednega pomena sodelovanje med gasilci in zaposlenimi. Ravno to je bil glavni poudarek vaje, ki smo jo 11. maja izvedli v oddelku za galvanizacijo podjetja Mahle v Šempetru pri Gorici. Zaposleni so se izkazali z dobro izvedenimi prvimi ukrepi ob pojavu požara in dobro organizirano evakuacijo iz objekta, gasilci JZ GRD GE Nova Gorica in PGD Šempeter pri Gorici pa s hitro odzivnostjo in usklajenim taktičnim nastopom. Po zaključeni vaji smo si objekt galvane še podrobneje ogledali.