Javni zavod za gasilsko in reševalno dejavnost

POKLICNA GASILSKA ENOTA

Nova Gorica

 
Vedno v stanju pripravljenosti
KDO KAJ KJE KDAJ

RAZGLAS VELIKE POŽARNE OGROŽENOSTI NA OBMOČJU MONG

06.04.2017

RAZGLAS VELIKE POŽARNE OGROŽENOSTI NA OBMOČJU MONG

V času veljavnosti velike požarne ogroženosti je na celotnem območju Mestne občine Nova Gorica prepovedano:

  • kuriti na prostem,
  • kuriti kresove,
  • požigati na območju infrastrukturnih objektov,
  • izven pozidanih površin uporabljati predmete, naprave ali izvajati aktivnosti, ki lahko povzročijo požar,
  • izvajati aktivnosti, ki lahko povzročijo požar, zaradi zatiranja prenamnoženih populacij insektov in bolezni gozdnega drevja, ki lahko ogrozijo gozd,
  • izvajati ognjemete.