Javni zavod za gasilsko in reševalno dejavnost

POKLICNA GASILSKA ENOTA

Nova Gorica

 
Vedno v stanju pripravljenosti
KDO KAJ KJE KDAJ

PRIPOROČILA NACIONALNEGA INŠTITUTA ZA JAVNO ZDRAVJE OB IZREDNIH RAZMERAH V RS!

05.02.2014

PRIPOROČILA NACIONALNEGA INŠTITUTA ZA JAVNO ZDRAVJE OB IZREDNIH RAZMERAH V RS!

Zaradi vremenskih razmer je v večjem delu Slovenije še vedno veliko gospodinjstev, javnih ustanov in podjetij brez električne energije in pitne vode.

1.ZARADI KURJENJA VEČ ZASTRUPITEV Z OGLJIKOVIM MONOKSIDOM, PREVIDNO PRI UPORABI GENERATORJEV ELEKTRIČNE ENERGIJE:

Trenutna rešitev za mnoge je uporaba generatorjev električne energije, ki jih poganja bencinski ali dizelski motor. Ker gre za motorje z notranjim izgorevanjem, se pri njihovem delovanju sprošča ogljikov monoksid (CO).Smrtno nevarne koncentracije CO lahko nastanejo že po nekaj minutah delovanja naprave.

LASTNOSTI CO:

Ogljikov monoksid je plin brez barve, okusa in vonja, zatoga ne moremo zaznati brez ustreznih naprav (npr. javljalnika ogljikovega monoksida). Že v nizkih koncentracijah je nevaren za človeka.

UPORABA IN NASVETI:

Pri uporabi generatorjev električne energije upoštevajte navodila proizvajalca, še posebej pa velja poudariti:

  • generatorja nikoli ne nameščajte v prostor (odprta vrata in okna ne zagotavljajo ustreznega zračenja),
  • generatorja ne postavljajte v poglobitve (jašek, vrtača, klet),
  • generator namestite v ustrezni razdalji od objekta (vsaj 7 metrov),
  • izpušna cev generatorja mora biti usmerjena stran od objekta,
  • spremljati je treba smer vetra in položaj generatorja prilagajati smeri vetra.

ZNAKI ZASTRUPITVE:

Značilni znaki, ki se pokažejo pri blagi in zmerni zastrupitvi s CO so glavobol, slabost, bruhanje, omotičnost, utrujenost, zmedenost, motnje vida, zanašanje pri hoji, zaspanost. Znaki hude zastrupitve pa so dušenje, krči in nezavest.

UKREPANJE:

Če opazite navedene znake, je treba čim hitreje zapustiti prostor in poklicati telefonsko številko za klic v sili 112. Če sumite na zastrupitev z ogljikovim monoksidom o tem takoj obvestite zdravnika.

2.RAVNANJE Z ŽIVILI V GOSPODINJSTVU V PRIMERU IZPADA ELEKTRIČNE ENERGIJE:

Med izpadom električne energije hladilnikov in zamrzovalnikov ne odpiramo, če to ni nujno potrebno.

- V primeru izpada elektrike, ki traja manj kot  2 uri, so živila v hladilnikih in zamrzovalnikih varna. Med tem časom naj bodo vrata hladilnih naprav zaprta oziroma naj se odpirajo čim manj.

- V primeru izpada elektrike, ki traja več kot 2 uri:

  •  če hladilnika ne odpiramo, bodo živila v njem ohranila ustrezno temperaturo približno 4 ure. Če smo že vnaprej opozorjeni, da bo prišlo do izpada elektrike, ki bo trajal več kot 4 ure, si priskrbimo ustrezno količino ledu in hladilne blazinice za dodatno hlajenje živil v hladilniku.Priporočljivo je, da embalirana živila skupaj z ledom zavijemo v več plasti papirja.
  •  v zamrzovalniku, ki je napolnjen z živili do polovice, bodo živila varna do 24 ur. V zamrzovalniku, ki je z živili popolnoma napolnjen, bodo živila varna do 48 ur. Vrat zamrzovalnika ne odpiramo, če ni nujno potrebno. Če zamrzovalnik ni popolnoma napolnjen z živili, naj bodo živila zložena čim bolj skupaj.

3.OBSTAJA MOŽNOST POŠKODBE Z ELEKTRIČNIM

V teh dneh je v RS zaradi vremenskih razmer podrtih veliko električnih vodov in odtrganih žic, zato obstaja večja možno poškodb.Zato na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje prebivalcev svetujemo, naj se izogibajo kakršnemu koli stiku z vodniki in električnimi žicami. Delo na poškodovanih vodnikih naj opravljajo izključno za to usposobljene ekipe.

NUDENJE PRVE POMOČI:

V sklopu prve pomoči je potrebno prekiniti stik z  električnim  tokom – poskrbeti za varnost reševalca in poškodovanca, nato sledi takojšnje oživljanje kljub na videz mrtvemu poškodovancu

UKREPANJE OB PODRTEM EL. DROGU ALI PRETRGANI ŽICI:

Ne dotikajmo se pretrganih električnih žic. Takoj obvestimo policijo ali pristojno službo ali center 112.

Če so električne žice padle na avtomobil z voznikom in potniki, naj vsi ostanejo v vozilu. Voznik naj poskusi odpeljati z avtomobilom stran, če je to mogoče.

Če se avtomobila ne da odpeljati izpod žic, naj vsi ostanejo v avtomobilu, dokler ne pride pomoč. V avtomobilu so ljudje varni, ne smejo pa se dotikati kovinskih delov avtomobila.

4.NAVODILA O PREKUHAVANJU VODE

Svetujemo, da uporabniki stalno spremljajo navodila upravljalca vodovoda (tudi v primeru prekinitev ipd.). V primeru prekuhavanja vode pa priporočamo upoštevanje spodnjih navodil.

Potem ko voda zavre, običajno zadostuje, da burno vre še eno minuto. Ker se pogoji delovanja na klice spreminjajo z naraščajo nadmorsko višino, je najbolje vretje podaljšati.Zaradi večje varnosti priporočamo, naj voda vre tri minute.

Zaradi možnosti naknadnega onesnaženja prekuhane vode je najbolje, da ostane v isti posodi, v kateri smo jo prekuhali. Tako pripravljeno vodo lahko za pitje uporabljamo 24 ur, izjemoma do 48 ur.

Če je voda motna, moramo pred prekuhavanjem odstraniti večino delcev. To dosežemo z usedanjem in nato filtracijo skozi več plasti čiste, najbolje prelikane tkanine ali skozi čist papirnat filter (npr. pivnik, filter za kavo).

POVZETEK:

Dezinfekcija pitne vode s prekuhavanjem je varna metoda.

Tri minute vretja pomeni široko varnost.

Če je voda motna, jo pred prekuhavanjem zbistrimo z usedanjem in nato filtriramo.

Preprečiti je treba možnost naknadnega onesnaženja.

Vodo shranimo na hladnem.

Za pitje jo uporabljamo 24 ur, izjemoma 48 ur.

Dodatne informacije in priporočila nacionalnega inštituta za javno zdravje lahko dobite na sledeči spletni povezavi:http://www.ivz.si/