Javni zavod za gasilsko in reševalno dejavnost

POKLICNA GASILSKA ENOTA

Nova Gorica

 
Vedno v stanju pripravljenosti
KDO KAJ KJE KDAJ

DNEVI ODPRTIH VRAT V GASILSKI ENOTI NOVA GORICA

10.10.2015

DNEVI ODPRTIH VRAT V GASILSKI ENOTI NOVA GORICA

Gasilska enota Nova Gorica, tradicionalno odpira vrata v mesecu oktobru, kjer nas obiščejo vrtci, osnovne šole, VDC, srednje šole in ostali občani. 

Namen letošnjega projekta URSZR je EVAKUACIJA OB POŽARU – ČE ZAGORI, NAJ SE TI VEN MUDI je spodbuditi lastnike ali uporabnike objektov, da organizirajo in izvedejo praktično usposabljanje za izvajanje evakuacije oziroma vaje evakuacije in da se jih udeleži čim večje število oseb.

Obiskovalcem v JZGRD GENG ponujamo na obisku:

  • ogled opreme in vozil s katerimi gasilci posredujemo ob intervencijah,
  • prikaz uporabe ročnih gasilnih aparatov,
  • prikaz gašenja z ročnimi gasilnimi aparati
  • informacije o pravilnih ukrepih ob evakuaciji iz objektov
  • informacije ob klicu na tel. št.112
  • opozarjamo na pomen požarne varnosti in še in še.

Sporočilo projekta je, da je z ustreznimi preventivnimi ukrepi mogoče preprečiti požar ozirmo omejiti njegovo širjenje, še posebej pa velja poudariti, da je treba delovati preventivno vsak dan, ne le okrobra.